Uygulama Alanları :

 

Arazi ve tesislerin güvenliğinde, orman alanlarının korunmasında, park ve bahçe düzenlenmesinde, demiryolu ve otoyollarında, havaalanı, rafineri ve fabrika gibi özel güvenlik gerektiren tesisler için özel uygulamalar, ağaçlandırma alanları, yabani hayvan koruma alanları ve güvenlik gerektiren her yer.